ادامه درگیریها در کشمیر ؛ پایان حکومت نظامی در سرینگر

ادامه درگیریها در کشمیر ؛ پایان حکومت نظامی در سرینگر

پس از گذشت ۱۹ روز از اعمال حکومت نظامی در منطقه کشمیر درگیری ها در کشمیر ادامه دارد و نیروهای امنیتی هند چهار جوان را به شهادت رساندند. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه تلویزیونی «سما نیوز»، ۱۹ روز از اعلام حکومت نظامی...