امپریالیسم آمریکا و انگلیس، پشتوانه بحران عراق است

امپریالیسم آمریکا و انگلیس، پشتوانه بحران عراق است

معاون راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پشتوانه بحران عراق، امپریالیسم آمریکا و انگلیس است و سعی می کنند این تجمعات را در جهت اهداف خود به پیش ببرند. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر؛ سرلشکر...