حسینجانی: در راه ترجمه آثار ادبی انقلاب امیدوارانه پیش می‌رویم رونمایی از محصولات مركز ترجمه حوزه هنری؛

حسینجانی: در راه ترجمه آثار ادبی انقلاب امیدوارانه پیش می‌رویم

سعیده حسینجانی مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری گفت: ما در راه ترجمه آثار ادبی انقلاب اسلامی امیدوارانه پیش می‌رویم و دغدغه ما این است که آثاربا ترجمه‌ای ارائه شود که ازحیثیت ادبی خود اثر دفاع کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از...