اتحادیه عرب گسترش شهرک‌ سازی‌ ها توسط صهیونیستها را محکوم کرد بدون اتخاذ هیچگونه گام عملیاتی؛

اتحادیه عرب گسترش شهرک‌ سازی‌ ها توسط صهیونیستها را محکوم کرد

«سعید أبوعلی» از مقامات ارشد اتحادیه عرب با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۳۲۳ واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در اراضی اشغالی، این اقدام را محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی العهد،...