چشم پزشک بحرینی به اتهام اعتراض به اعدام شیخ نمر به یک سال حبس محکوم شد

چشم پزشک بحرینی به اتهام اعتراض به اعدام شیخ نمر به یک سال حبس محکوم شد

یکی از دادگاههای آل خلیفه دکتر سعید السماهیجی از پزشکان این کشور را به اتهام انتشار توییتی با محتوای محکومیت اعدام شیخ نمر به تحمل یکسال حبس محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری بحرین الیوم، دکتر السماهیجی...