در بحرین فقط هواداران داعش آزاد هستند فعال بحرینی:

در بحرین فقط هواداران داعش آزاد هستند

دبیر کل جنبش احرار بحرین تأکید کرد، مسؤولان این کشور به کسانی که با پرچم داعش تجمع می‌کنند کاری ندارند. به گزارش پرس شیعه؛ سعید الشهابی به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: در کشور ما متن اتهام از پیش نوشته می شود. در ۲۰ سال...