رژیم آل سعود مصداق بارز اسلام آمریکایی است جلیلی:

رژیم آل سعود مصداق بارز اسلام آمریکایی است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی رژیم آل سعود را مصداق بارز تفکر اسلام آمریکایی خواند و اظهار داشت: گفتن مرگ بر آمریکا و اسرائیل برای این رژیم سنگین تر از شهید شدن حجاج است. به گزارش پرس شیعه به نقل از صدا...