علت عدم همراهی برخی اصحاب با قیام امام حسین (ع)

علت عدم همراهی برخی اصحاب با قیام امام حسین (ع)

جهت همراهی با امامان معصوم (ع) و در این زمانه همراهی با حضرت مهدی (عج)، نیاز به رشد و ارتقای صفاتی داریم تا جایی که ما را از دنیا جدا و به لقای خداوند مشتاق کند که این درس را امام حسین (ع) در جریان کربلا به بشریت آموخت.  سعید...