تحلیل روانشناختی پدیده داعش در یک کتاب

تحلیل روانشناختی پدیده داعش در یک کتاب

تحلیل روانشناختی پدیده داعش با تاکید بر روان شناسی سیاسی عنوان کتابی به قلم دکتر سعید عبدالملکی است که توسط انتشارات نشر علم منتشر شده است. به گزارش پرس شیعه؛ به تازگی کتاب «تحلیل روانشناختی پدیده داعش» نوشته سعید...