هدف آموزش و پرورش باید آموزش قضاوت، داوری و تفکر باشد سعید ناجی؛

هدف آموزش و پرورش باید آموزش قضاوت، داوری و تفکر باشد

سعید ناجی گفت: آموزش‌ و پرورش قدیم را به‌کل کنار بگذاریم و آموزش‌وپرورش جدیدی را بنا کنیم که مبتنی بر اهداف دیگری است، یعنی هدفش بر آموزش قضاوت، داوری و تفکر باشد. به گزارش پرس شیعه؛ سعید ناجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه...