فرضیه ترور بیولوژیک دکتر سعید کاظمی آشتیانی توسط موساد هفته حقوق بشر آمریکایی؛

فرضیه ترور بیولوژیک دکتر سعید کاظمی آشتیانی توسط موساد

حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب که پیش از این مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی را «فرزند صالح انقلاب» خوانده بودند برای نخستین بار پس از ۱۰ سال، در اولین روز سال ۱۳۹۵ از رئیس فقید پژوهشکده رویان، با عنوان «شهید»...