اعتراضات بحرینیها در اروپا در آستانه سالروز انقلاب

اعتراضات بحرینیها در اروپا در آستانه سالروز انقلاب

تشکل های بحرینی در پایتختها و شهرهای اروپایی در آستانه پنجمین سالروز انقلاب بحرین تجمع ها و فعالیت های اعتراضی خود را آغاز کردند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از "مرأه البحرین" تشکلهای بحرینی مقیم اروپا در آستانه پنجمین...