فراخوان تحصن مقابل سفارت عربستان در لندن

فراخوان تحصن مقابل سفارت عربستان در لندن

مخالفان بحرینی از هموطنان خود در انگلیس خواستند که مقابل سفارت بحرین در لندن تحصن کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت مرآه البحرین، مخالفان بحرینی اتباع بحرینی مقیم انگلیس را برای مشارکت در تحصن مقابل سفارت عربستان...