اعتراض ایران به رویکرد مداخله‌ جویانه آمریکا طی یادداشتی به سفارت سوئیس اعلام شد؛

اعتراض ایران به رویکرد مداخله‌ جویانه آمریکا

وزارت امور خارجه کشورمان با تسلیم یادداشت به سفارت سوئیس به‌عنوان حافظ منافع آمریکا درباره ادبیات مداخله‌ جویانه اخیر آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت امور خارجه کشورمان با تسلیم یادداشت به...