بعثی ‎ها در سفارتخانه ‎های خارجی موجود در عراق نفوذ کرده ‎اند یکی از علمای سنی عراق مطرح کرد؛

بعثی ‎ها در سفارتخانه ‎های خارجی موجود در عراق نفوذ کرده ‎اند

رئیس مجمع علمای اهل تسنن عراق نسبت به نفوذ بعثی‎ ها در سفارتخانه‎ های موجود در عراق ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت همگانی از قانون اساسی شد. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ خالد عبدالوهاب الملا رییس مجمع علمای اهل تسنن عراق...