فوت ۴۶۱ زائر ایرانی بدترین اتفاق سال ۹۴ سازمان حج در سالی که گذشت؛

فوت ۴۶۱ زائر ایرانی بدترین اتفاق سال ۹۴

لغو سفر عمره ، فوت ۱۱ زائر ایرانی در حادثه مسجد الحرام و فوت ۴۶۱ حاجی در حادثه منا بدترین اتفاق سال ۹۴ بود که علاوه بر تمامی هموطنان سازمان حج نیز با آن دست به گریبان بود. به گزارش پرس شیعه؛ سال گذشته سال سختی برای سازمان...