نماینده پارلمان عراق به سفیر عربستان هشدار داد

نماینده پارلمان عراق به سفیر عربستان هشدار داد

عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق به سفیر عربستان در این کشور هشدار داد که در صورت ادامه اظهارات توهین آمیزش علیه عراق با واکنش های تند و شدیدتری مواجه خواهد شد. به گزارش پرس شیعه،"خالد الاسدی" خطاب به " ثامر السبهان"...