دانمارک با توجه به ظرفیت های موجود در زنجان سرمایه گذاری می‌کند سفیر دانمارک در ایران:

دانمارک با توجه به ظرفیت های موجود در زنجان سرمایه گذاری می‌کند

زنجان-سفیر دانمارک در ایران گفت: استان زنجان دارای فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است و دانمارک با توجه به این بحث نسبت به سرمایه گذاری در این استان اقدام می کند. به گزارش پرس شیعه، دانی عنان ظهر دوشنبه در دیدار با فعالان...