رفع نگرانی ایران از عوامل تعطیلی پایگاه آمریکا در قرقیزستان بود سفیر قرقیزستان در ایران:

رفع نگرانی ایران از عوامل تعطیلی پایگاه آمریکا در قرقیزستان بود

حسن بیک عثمان علیف حمایت ایران از استقلال قرقیزستان را در دو دهه گذشته ستود و پشتیبانی از سیاست مقامات ایران بعد از رفع تحریم ها را از جمله اصول مهم برای دولت بیشکک برشمرد. به گزارش پرس شیعه؛ سفارت جمهوری قرقیزستان به...