سفیر مصر در پاکستان: سعودی‌ ها سر عقل بیایند!

سفیر مصر در پاکستان: سعودی‌ ها سر عقل بیایند!

سفیر مصر در پاکستان، از سعودی ها خواست سر عقل بیایند و دست از هجمه های خود ضد مصر بکشند و گرنه با واکنش شدید مصر مواجه خواهند شد. به گزارش پرس شیعه؛ "حسین هریدی" گفت: برخی از نویسندگان سعودی که اخوانی مسلک هستند، هجمه...