جهان نیازمند تعهدی جهانی برای تغییر در جهت ایجاد صلح است سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

جهان نیازمند تعهدی جهانی برای تغییر در جهت ایجاد صلح است

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: آن‌چه امروزه جهان بدان نیازمند است، تعهدی جهانی برای تغییر در جهت صلح است. به گزارش پرس شیعه؛ غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد...