هراس آمریکایی ها از ترمیناتور روسی

هراس آمریکایی ها از ترمیناتور روسی

نشریه آمریکایی The National Interest در مقاله خود درباره یک سلاح روسی به ناتو هشدار داد که باید از ترسید. به گزارش پرس شیعه؛ این نشریه آمریکایی خاطرنشان کرد که این سلاح، تانک "ترمیناتور ۳" است که بر اساس تانک "تی ۱۴"موسوم به...