آیا سلطان اردوغان جنون قدرت دارد؟

آیا سلطان اردوغان جنون قدرت دارد؟

بعد از آن که رئیس جمهور ترکیه توانست تلاش برای کودتای نظامی را خنثی کند، یک بار دیگر صحبت از نفوذ و ثروت این مرد که بسیاری به او لقب "سلطان" داده اند به میان آمد. به گزارش پایگاه خبری العالم، خبرگزرای فرانس ۲۴ فرانسه نوشت...