دادستان هرات افغانستان ترور شد

دادستان هرات افغانستان ترور شد

سمیع الله رهین رئیس دادستانی هرات افغانستان بدست افراد مسلح ناشناس ترور شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «افق»، «سمیع الله رهین» رئیس دادستانی هرات افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. گفته می‌شود...