سناتور کاتن فرق نوشابه با آب سنگین را نمی داند کاخ سفید:

سناتور کاتن فرق نوشابه با آب سنگین را نمی داند

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به طرح سناتور تند روی آمریکایی برای ممانعت از خرید آب سنگین توسط آمریکا از ایران گفت سناتور کاتن فرق نوشابه و آب سنگین را هم نمی داند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «جاش ارنست»سخنگوی کاخ...