جمهوری اسلامی ایران احیاگر سنت های نبوی در دوران معاصر است امام جمعه دامغان:

جمهوری اسلامی ایران احیاگر سنت های نبوی در دوران معاصر است

دامغان - امام جمعه دامغان اعتکاف را به عنوان نمونه ای از شعائر الهی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران احیاگر سنت های نبوی در دوران معاصر است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید محمد حسینیان در واپسین آدینه فروردین و در...