اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی بزرگترین چالش ماست آیت الله اراکی در نشست هم اندیشی علما و فعالان فرهنگی استان قزوین:

اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی بزرگترین چالش ماست

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی دو چالش بسیار بزرگ در برابر اسلام ناب محمدی و تشیع علوی هستند. به گزارش پرس شیعه؛ نشست هم اندیشی علما، عناصر هیأت مذهبی و فعالان فرهنگی استان...