استقبال از شیطان با سنگ استریل! برای اولین بار در مراسم حج؛

استقبال از شیطان با سنگ استریل!

عربستان سعودی مدعی شد که حجاج امسال برای اولین بار نیازی به جمع آوری سنگ ریزه برای رمی جمرات ندارند، زیرا در محل های تعیین شده در مشعر مزدلفه سنگ ریزه در اختیار آنها قرار داده می شود. به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری دولتی...