کویت خواستار افزایش سهمیه این کشور در حج تمتع شد

کویت خواستار افزایش سهمیه این کشور در حج تمتع شد

کویت بر اساس سهمیه کنونی خود می تواند سالیانه شش هزار حاجی را جهت انجام این فریضه الهی راهی سرزمین های وحی کند و به دلیل وجود ظرفیت و گنجایش پذیرش تعداد بیشتری از حجاج، مذاکراتی را با عربستان آغاز کرده است. به گزارش پرس...