برای کاهش وزن، این خرافات را کنار بگذارید

برای کاهش وزن، این خرافات را کنار بگذارید

یکی از راهکارهای مؤثر برای کسانی که به دنبال کاهش وزن خود هستند، دوری از برخی خرافاتی است که در این باره مطرح می شود. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه "healthyfood" شماری از خرافات شایع را درباره کاهش وزن ذکر و نثد کرده است: خوردن...