تقویت سواد رسانه ای؛ لازمه توفیق حوزویان در تبلیغ امروزی در گفتگو با کارشناسان حوزویِ عرصه رسانه و فضای مجازی مطرح شد؛

تقویت سواد رسانه ای؛ لازمه توفیق حوزویان در تبلیغ امروزی

دو تن از صاحب نظران و کارشناسان حوزوی عرصه رسانه و فضای مجازی با تاکید بر این که تقویت سواد رسانه ای، لازمه توفیق حوزویان در امر تبلیغ است، ارتقای سواد رسانه ای در حوزه را امری ضروری و لازم برشمردند. به گزارش پرس شیعه به...