آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ طلاق

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ طلاق

طلاق یعنی رها ساختن زن و این سوره مدنی است.  این سوره ۱۲ آیه دارد. ۷ آیه نخست یعنی بیش از نیمی از این سوره احکام طلاق را بیان می کند. در بخش دوم این سوره اهمیت و نقش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)و قرآن را یادآور می شود و...