معنای ذنب پیامبر در سوره مبارکه فتح آیت ‎الله جوادی آملی تبیین کرد؛

معنای ذنب پیامبر در سوره مبارکه فتح

حضرت آیت‎ الله جوادی آملی گفت: هر کس حق دیگری را ضایع کند، ظلم کرده و مذنب است، منتها اگر ذنب دستور الهی باشد، استغفار از خداوند لازم است، اما اگر حق مردم باشد، این ذنب پیش مردم است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت ‎الله...