آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/فلق

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی/فلق

فلق یعنی سپیده دم و این سوره مکی است. ترجمه آیات سوره فلق چنین است: بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم، از شر آنچه آفریده، و از شر تاریکی، آنگاه که (همه جا را) فراگیرد، و از شر دمندگان (سحر) در گره ها، و از شر (هر) حسود،...