آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ قلم

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ قلم

سوره قلم مکی است و از آنجا که خدای سبحان در آغاز این سوره به قلم و آنچه می نویسد، سوگند یاد کرده است، این سوره را قلم نامیده اند.  قلم و نوشته از بزرگترین و والاترین نعمت های الهی است چرا که یکی از مهمترین ابزارهای هدایت...