اگر ملتی شهید داد زمینه ظهور یک ولی از اولیاء الله فراهم می‎شود آیت‎الله جوادی آملی:

اگر ملتی شهید داد زمینه ظهور یک ولی از اولیاء الله فراهم می‎شود

حضرت آیت‎الله جوادی آملی با تأکید بر این که ما واقعا بر سر سفره شهدا نشسته‎ایم، به وظیفه طلاب در پاسداشت خون شهدا اشاره کرد و گفت: آن کسی که رابط بین ظهور ولی و تأثیر خون است، همین شما طلبه‎ها هستید. به گزارش پرس شیعه،...