آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مجادَلَه

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ مجادَلَه

مجادله یعنی گفتگو و جدل و سوره مدنی است.  آیات نخست این سوره درباره گفتگوی زنی از انصار به نام خوله با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد مشکلی بود که برایش پیش آمده بود. از اینرو این سوره به نام مجادله یعنی:...