عاقبت بخیری، نتیجه مداومت بر تلاوت سوره مؤمنون است استاد حوزه علمیه:

عاقبت بخیری، نتیجه مداومت بر تلاوت سوره مؤمنون است

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه امام صادق (ع) بهشت علیین و هم نشینی با انبیا را از ثواب های تلاوت سوره مؤمنون می دانند، گفت: هرکس هر جمعه این سوره را تلاوت کرده و به آن عمل کند خداوند عاقبت او را ختم بخیر می کند. به...