آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمان ؛ نوح

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمان ؛ نوح

تمامی این سوره داستان حضرت نوح (علیه السلام) و رسالت او است.  این سوره مکی است، خداوند آن حضرت را به عنوان رسول، به سوی قومش فرستاد تا قوم خویش را به توحید و یکتاپرستی دعوت کند. قوم آن حضرت بت پرست بودند و مذهب آنان اجازه...