تابستان معارضان سوری سرد است عطوان:

تابستان معارضان سوری سرد است

سردبیر رأی الیوم تصریح کرد که تغییرات جدید در عراق و سوریه، دخالت نیروهای منطقه‌ای در جنگ علیه تروریسم و همپنین مشغول بودن دولت آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اوایل ماه نوامبر آینده، از سرگیری مذاکرات...