شایعه :سوزاندن مسلمانان مسیحی شده توسط امام علی (ع) !

شایعه :سوزاندن مسلمانان مسیحی شده توسط امام علی (ع) !

متن شایعه "طبق گزارش روضه الصفا مولای متقیان مسلمانانی که مسیحی شده بودند را در چاله ایی کرد و به آتش کشید. سردمداران اسلام به اسم الله مجاز به آتش کشیدن انسانها هستند" پاسخ شایعه ۱٫ برخلاف ادعای منتشر کنندگان امروزی...