تازه ترین نظر جنبلاط درباره ریاست جمهوری

تازه ترین نظر جنبلاط درباره ریاست جمهوری

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان گفت که چنانچه شرایط اقتضا کند، در انتخاب میشل عون رئیس جریان ملی آزاد به عنوان رئیس جمهور لبنان مانعی نمی بیند. به گزارش پرس شیعه؛ ولید جنبلاط روز سه شنبه در گفت وگو با سایت...