داعش فرماندهان خویش را به‌ خورد سگ‌ های درنده‌ می دهد

داعش فرماندهان خویش را به‌ خورد سگ‌ های درنده‌ می دهد

یکی از فرماندهان پیشمرگ کرد عراقی از سزای مرگ فرماندهان داعش با سگ‌ های درنده‌، توسط این گروه‌ تروریستی خبر داد. به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از باس‌نیوز، یکی از فرماندهان پیشمرگ کرد عراقی، به‌ نام حسن دایی حسن از...