چرا کویتی‌ ها ازاین خانم وزیر متنفرند؟!

چرا کویتی‌ ها ازاین خانم وزیر متنفرند؟!

۱۸ تن از نمایندگان، وکلا و سیاستمداران کویتی، با صدور بیانیه‌ ای، دربارۀ خودداری دعوت "سمیره رجب" مشاور پادشاه بحرین به هرگونه برنامه ای که در کویت برگزار می شود، هشدار دادند. به گزارش پرس شیعه؛ این بیانیه پس از آن...