درخواست سیاستمدار آمریکایی برای اخراج مسلمانان پایبند به قوانین اسلامی

درخواست سیاستمدار آمریکایی برای اخراج مسلمانان پایبند به قوانین اسلامی

سیاستمدار افراطی و رییس پیشین مجلس نمایندگان امریکا در اظهاراتی خواهان بررسی پیشینه مسلمانان و در صورت لزوم اخراج مسمانان پایبند به قوانین اسلامی از این کشور شد. به گزارش پرس شیعه؛ گینگریچ، سیاستمدار افراطی و رییس...