سیاست افغانستان در قبال پاکستان تغییر می‌کند ریاست جمهوری افغانستان:

سیاست افغانستان در قبال پاکستان تغییر می‌کند

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: سیاست افغانستان درقبال کشور پاکستان با توجه به تعهداتی که داشته و به آن عمل نکرده تغییر می‌کند. به گزارش پرس شیعه  به نقل از خبرگزاری «افق»، «دواخان مینه‌پال» معاون سخنگوی...