سیاست غلط کشورهای جهان باعث رشد تروریسم در افغانستان شده است

سیاست غلط کشورهای جهان باعث رشد تروریسم در افغانستان شده است

حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرد: سیاست نادرست کشورهای جهان باعث گسترش تروریسم در جهان شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «افق»، «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با «سرگئی...