انقلاب و خطر فقر نرم‌ افزاری یادداشت؛

انقلاب و خطر فقر نرم‌ افزاری

سعی می‌کنم در این جلسه یک نگاه تطبیقی به آنچه که به آن سیاست مدرن می‌گویند و یا حقوق اساسی سکولار یا دکترین حقوقی وحکومتی امام‌علی بن ابیطالب نه بعنوان مکتب، یک بررسی تطبیقی داشته باشیم. گرچه علی روح بزرگی بود در...