سیاست مرکل در قبال پناهجویان ستودنی است باراک اوباما:

سیاست مرکل در قبال پناهجویان ستودنی است

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به آلمان در گفتگویی از سیاستهای مرکل در قبال پناهجویان تمجید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ باراک اوباما در گفتگو با روزنامه آلمانی «بیلد» همچنین اظهار داشت: «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان سیاست...