میلیاردر جمهوریخواه آمریکایی اظهارات ترامپ درباره مسلمانان را یاد آور سیاست های آلمان نازی خواند

میلیاردر جمهوریخواه آمریکایی اظهارات ترامپ درباره مسلمانان را یاد آور سیاست های آلمان نازی خواند

چارلز کاچ از بزرگترین سرمایه داران آمریکایی و طرفدار سرسخت محافظه کاران این کشور، اظهارات دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان مبنی بر جلوگیری از ورود مسلمانان به خاک آمریکا را طرز تفکری هیولاوار و یادآور سیاست های آلمان...